Cleanfix מנקה מצננים אוטומטי

Cleanfix מנקה מצננים אוטומטי

כלי החוסך זמן, דלק וטרחה מיותרת. את כנפי המאוורר ניתן להפוך, ולהזרים אוויר בכיוון ההפוך, כך שהיחידה מבצעת ניקוי של הרשתות החיצוניות ומאפשרת זרימת אוויר תקינה לרדיאטור. קיט שמחליף את המאוורר המובנה מומלץ לשימוש בקומביינים, בקטפות , בטקרטורים ובציוד עפר. בכלים אלו, פרופיל הכנף קובע את כיוון האוויר ואת יעילות הניקוי. כשהופכים את הכנף, היעילות מתקרבת ל- 80% – בניגוד לשיטה הקיימת, בה היעילות היא רק 40% (יניקה 100%).

ייצרן:

home-concept-item-1

Cleaning

home-concept-item-2

Full RPM
Swith

home-concept-item-3

Cooling

Cleanfix